Τρέχουσες Επιβαρύνσεις A/K

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ R
2018 2019 2020 2021 2022
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,42% 2,35% 2,26% 2,25% 2,29%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 1,43% 1,38% 1,08% 1,07% 1,12%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,62% 2,29% 2,18% 2.18% 2,22%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,91% 2,26% 2,24% 2.25% 2,29%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR* 1,08% 0,76% 0,75% 0.75% 0.79%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND** - - 2,27% 2.34% 2.37%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS*** - - - 0,23% 0,81%

*Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR 25/01/2018.
**Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND 27/07/2020.
***Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου Α/Κ ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS 23/08/20201

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ I
2018 2019 2020 2021 2022
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ* - - - 0,44% 0,99%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR - - - - 0,69%

*Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 23/09/2021

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ I2
2018 2019** 2020 2021 2022
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ* - 0,66% 0,67% 0,65% 0,69%

*Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι2 03/02/2020
**Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις για το 2019 αποτελούν εκτίμηση των αναμενόμενων συνολικών επιβαρύνσεων.

Επενδυτική Φιλοσοφία

Επαγγελματική και Υπεύθυνη Διαχείριση Κεφαλαίων

Οι διαχρονικά υψηλές αποδόσεις των υπό διαχείριση κεφαλαίων και η ποιότητα των πελατοκεντρικά σχεδιασμένων υπηρεσιών μας, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων πελατών μας και αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της αποτελεσματικότητάς μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies