Στρατηγική Ομολόγων

Ομόλογα

Εταιρικά Ομόλογα

  • Τοποθετήσεις κεφαλαίων σε ομόλογα εταιρειών με έδρα ή δραστηριοποίηση την Ελλάδα
  • Τοποθετήσεις κεφαλαίων σε ομόλογα εταιρειών του εξωτερικού σε νόμισμα EUR

Η στρατηγική μας βασίζεται στον συνδυασμό θεμελιώδους ανάλυσης καθώς αποτελεί το πιο σημαντικό παράγοντα επίτευξης απόδοσης και στην μέθοδο top-down όσον αφορά την αξιολόγηση των συνθηκών της αγοράς ομολόγων.  

Κρατικά Ομόλογα

  • Τοποθετήσεις κεφαλαίων σε ομόλογα έκδοσης του ελληνικού δημοσίου
  • Τοποθετήσεις κεφαλαίων σε ομόλογα έκδοσης κρατών της ζώνης του Ευρώ

Η στρατηγική μας βασίζεται στην θεμελιώδη ανάλυση των μακροοικονομικών στοιχείων την κρατών της Ευρωζώνης με στόχο την δημιουργία εισοδήματος και την διατήρηση κεφαλαίου. 

 

 

Όλα τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT επικοινωνήστε μαζί μας.

Μάθετε Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies