Στρατηγική Μετοχών

Μετοχές

  • Επενδύουμε βάσει μιας συνεπούς φιλοσοφίας Value-Investing και μια αυστηρής επενδυτικής διαδικασίας.
  • Επενδύουμε σε επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται κάτω από τη συντηρητική μας εκτίμηση για την εγγενή τους αξία.
  • Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε βασίζεται στην υπόθεση για μηδενική αύξηση των κανονικοποιημένων κερδών, στην αποτίμηση βάσει περιουσιακών στοιχείων και στην αποτίμηση ολικής εξαγοράς.
  • Επενδύουμε σαν υποψήφιοι ιδιοκτήτες και διατηρώντας μακροπρόθεσμη προσέγγιση, περιμένουμε η επενδυσή μας να φτάσει στην εγγενή αξία που έχουμε υπολογίσει.
  • Συνοχή στην Επενδυτική Διαδικασία.

 

 

Όλα τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT επικοινωνήστε μαζί μας.

Μάθετε Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies