Μετοχές

Οι μετοχές βραχυπρόθεσμα τείνουν να έχουν τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις αποδόσεις τους από κάθε άλλη επενδυτική κατηγορία.

Περισσότερα

Ομόλογα

Οι επενδύσεις σε τίτλους σταθερού εισοδήματος αποτελούν ίσως την πιο σημαντική στρατηγική διαφοροποίησης του κινδύνου ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου. 

Περισσότερα

LDI

Επενδύσεις βάσει των Υποχρεώσεων (“Liability-Driven Investing”)

Οι επενδύσεις βάσει των υποχρεώσεων (“Liability-Driven Investing”) βασίζονται στην αντιστοίχιση τρεχουσών και μελλοντικών υποχρεώσεων που έχουν συγκεκριμένοι οργανισμοί (βλ. ασφαλιστικές εταιρίες, συνταξιοδοτικά ταμεία, κλπ.).

Περισσότερα

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT επικοινωνήστε μαζί μας.

Μάθετε Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies