Πολιτική Cookies

ΣΚΟΠΟΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSETMANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. θεσπίζει την παρούσα πολιτική cookies (εφεξής Πολιτική) για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.europistiaedak.gr. Η χρήση των cookies γίνεται με κύριο σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας και της πλοήγησης των χρηστών της ιστοσελίδας της Εταιρίας www.europistiaedak.gr. Σκοπός της Πολιτικής είναι να περιγράψει το είδος και τη χρήση των cookies που διενεργεί η Εταιρία κατά την επίσκεψη των χρηστών στην ιστοσελίδα της, προς διασφάλιση της παροχής ενημέρωσης των φυσικών προσώπων που την επισκέπτονται, προκειμένου να λαμβάνουν αποφάσεις για το αν επιθυμούν τα cookies στις συσκευές τους ή όχι.

 

ΟΡΙΣΜΟΣ COOKIES

Τα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (server) της Εταιρίας στον τερματικό εξοπλισμό των φυσικών προσώπων με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία προς την Εταιρία δεδομένων του φυλλομετρητή τους (browser).

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ COOKIES

Ανάλογα με τη διάρκειά τους τα cookies διακρίνονται σε:

 • «Προσωρινά» (sessioncookies): cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνει ο φυλλομετρητής.
 • «Έμμονα» (persistentcookies): Cookies που παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Εκτός από τα cookies που προστίθενται από την Εταιρία, υπάρχουν και cookies τα οποία προστίθενται από τρίτα μέρη στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρουν (λ.χ. GoogleMaps, Youtube κλπ).

Η Εταιρία για να μπορεί διαρκώς να βελτιώνει τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ιστότοπος  www.europistiaedak.gr και την εμπειρία των επισκεπτών του, χρησιμοποιεί την υπηρεσία GoogleAnalytics για τη συγκέντρωση και παρουσίαση των πληροφοριών που συλλέγονται με cookies. Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο www.europistiaedak.gr, όπως την ώρα και την ημερομηνία επίσκεψης, το πλήθος επισκέψεων, τις σελίδες που περιλαμβάνει η επίσκεψη, την έναρξη και τη λήξη της επίσκεψης, την κατηγορία συσκευής του χρήστη (κινητό, tablet, υπολογιστή), τον ιστότοπο από όπου προήλθε η επίσκεψη στον ιστότοπο www.europistiaedak.gr, και άλλες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται συγκεντρωτικά και μόνο, καθώς επίσης δε συνδέονται με προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπου www.europistiaedak.gr.

Επίσης, ανάλογα με τη χρήση τους, τα cookies διακρίνονται σε:

 • «Απολύτως απαραίτητα» (strictlynecessary): cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τις βασικές λειτουργίες ενός site (π.χ. sessioncookie). Χωρίς αυτά δεν είναι εφικτή η παροχή των υπηρεσιών του site.
 • «Απόδοσης» (performance): cookies που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο, (π.χ. ποιες σελίδες βλέπουν συχνότερα), καθώς και αν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από ιστοσελίδες. Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες συγκεντρωτικές και ανώνυμες, μέσω των οποίων δεν μπορούν να αναγνωριστούν οι επισκέπτες. Δε χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους cookies, ωστόσο τέτοια cookies ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται από τα GoogleAnalytics.
 • «Παροχής διαφημίσεων» (targetingoradvertisingcookies): cookies που χρησιμοποιούνται για την παροχή διαφημίσεων στον χρήστη, σχετικές με τα ενδιαφέροντά του. Συνήθως τοποθετούνται από τρίτα sites που σχετίζονται με τη διαφήμιση, με την άδεια του ιδιοκτήτη του site στο οποίο περιηγείται ο χρήστης. Τέτοια cookies δε χρησιμοποιούνται από εμάς, ωστόσο ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται από την Google ή το Youtube.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ COOKIES

Η Εταιρία χρησιμοποιεί «προσωρινά cookies» για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την αποθήκευση τεχνικών δεδομένων που είναι αναγκαία για την «ανάγνωση» οπτικού ή ακουστικού περιεχομένου, λεγόμενα και ως flash cookies. Τέτοια cookies ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από το Youtube για την αναπαραγωγή των video.
 • Για την ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών ήδη συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε «έμμονα cookies» για τους εξής σκοπούς:

 • Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.
 • Για την εξατομίκευση της διεπαφής των χρηστών και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας της Εταιρίας.
 • Για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά των χρηστών.

Το μοναδικό «έμμονο cookie» που χρησιμοποιεί η Εταιρία είναι τo consent cookie το οποίο αφορά στη μπάρα αποδοχής των cookies και χρησιμοποιείται για να θυμάται ο ιστότοπος ότι έχει γίνει αποδοχή των cookies και να μην εμφανίζεται συνεχώς η μπάρα αποδοχής.

Η Εταιρία δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies προς διενέργεια επικοινωνίας με τους χρήστες μέσω αλληλογραφίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Όλα τα δεδομένα που συλλέγει η Εταιρία από την χρήση cookies μέσω του www.europistiaedak.gr , τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με τους χρήστες. Επίσης, η Εταιρία δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

Μέσω των cookies η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής είδη δεδομένων:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη
 • Δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας (λ.χ. μέσω Google Analytics)
 • Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων/υπηρεσιών (λ.χ. μέσω Google Analytics)

 

ΛΗΨΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Κατά την είσοδο των χρηστών στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας www.europistiaedak.gr λαμβάνουν γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση cookies από την Εταιρία. Το σημείωμα βρίσκεται σε περίοπτη θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης με σχετική σαφή και εκτενή ενημέρωση. Σε περίπτωση, που ο χρήστης αποφασίσει να περιηγηθεί σε υποσελίδες της ιστοσελίδας www.europistiaedak.gr και εφόσον έχει ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό του φυλλομετρητή, παρέχει ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεσή του για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω. Θα πρέπει όμως να γνωρίζει ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και αν επιλέξει την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Επιτρέπεται και χωρίς την πληροφορημένη συγκατάθεση του χρήστη η εγκατάσταση και χρήση cookies που έχουν στόχο τη διενέργεια και διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν η εγκατάσταση είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής.

 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της χρήσης cookies διενεργείται από τις σχετικές ρυθμίσεις του εκάστοτε φυλλομετρητή (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari, Safari for iPad and iPhone). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/ 

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies