ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Βραβεύσεις

Η διαχειριστική ομάδα της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT διακρίνεται για την επενδυτική στρατηγική που ακολουθεί και τις υψηλές αποδόσεις που επιτυγχάνει.

Η Πανελλήνια Ένωση Μεριδιούχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Ομολόγων (ΠΕΜΑΚΟ), βραβεύει κάθε χρόνο τους καλύτερους σε απόδοση διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων απονέμοντας τα Fund Managers΄ Awards.

Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management

2020

από το ΧΡΗΜΑ

3η Επιχειρηματικό Βραβείο ως καλύτερη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων

2019

από το ΧΡΗΜΑ

3η Επιχειρηματικό Βραβείο ως καλύτερη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων

2017

από την ΠEMAKO

2η θέση για το σύνολο βραβευθέντων αμοιβαίων κεφαλαίων για την απόδοση έτους & για το σύνολο βραβευθέντων αμοιβαίων κεφαλαίων για την απόδοση τριετίας

Global Opportunities

2017

1η θέση για την απόδοση έτους

2014

1η θέση για την απόδοση έτους

2013

1η θέση για την απόδοση έτους & για την απόδοση τριετίας

2012

1η θέση για την απόδοση έτους & την απόδοση τριετίας

Αναπτυξιακό

2020

1η θέση για την απόδοση έτους

2020

3η θέση για την απόδοση τριετίας

2019

3η θέση για την απόδοση έτους

2018

2η θέση για την απόδοση τριετίας

2017

1η θέση για την απόδοση έτους

2017

2η θέση για την απόδοση τριετίας

2016

1η θέση για την απόδοση έτους

2015

1η θέση για την απόδοση τριετίας

2014

1η θέση για την απόδοση έτους & την απόδοση τριετίας

2013

1η θέση για την απόδοση έτους

Euroinvest

2020

3η θέση για την απόδοση τριετίας

2019

1η θέση για την απόδοση τριετίας

2018

1η θέση για την απόδοση τριετίας

2017

1η θέση για την απόδοση έτους & την απόδοση τριετίας

2016

1η θέση για την απόδοση έτους

2015

3η θέση για την απόδοση τριετίας

Eurobond

2018

3η θέση για την απόδοση τριετίας

2017

3η θέση για την απόδοση έτους

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies