Ποιοι Είμαστε

Η εταιρική μας ταυτότητα
  1. Επωνυμία: Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
  2. Μέτοχοι: 99,01% Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. (Η μοναδική Ασφαλιστική Εταιρία που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών).
  3. Έτος έναρξης: 1990
  4. Θεματοφύλακας: Eurobank A.E.
  5.  Υπό Διαχείριση Κεφάλαια: > 471 εκ. Ευρώ
  6.  Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management: > 83εκ. Ευρώ
  7. Διαχείριση Κεφαλαίων Ιδιωτικών Χαρτοφυλακίων Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management: > 388 εκ. Ευρώ
  8. Ο αριθμός των επενδυτών στα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη  & στα υπό Διαχείριση Ιδιωτικά Χαρτοφυλάκια φθάνει τους 2791
  9. Ο αριθμός των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ευρωπαϊκή Πίστη είναι 6
Η φιλοσοφία μας

Στόχος της Εταιρίας μας είναι η εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας σε μακροπρόθεσμη βάση, με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών μας και στον ανθρώπινο παράγοντα. Η Εταιρία μας διαθέτει έμπειρους συνεργάτες και καταξιωμένα στελέχη, τα οποία σε συνδυασμό με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, μας καθιστούν ιδιαίτερα αποτελεσματικούς.

1.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Οι διαχειριστές και τα βασικά στελέχη της Εταιρίας μας, έχοντας άρτια εκπαίδευση, πολυετή εμπειρία και γνώση τόσο της εγχώριας όσο και των ξένων κεφαλαιαγορών και χρηματαγορών, μπορούν να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επενδυτή.

2.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και η αυστηρή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας προστατεύουν τα συμφέροντα των πελατών μας και παρέχουν πλήρη διαφάνεια σε όλα τα στάδια διαχείρισης των χρημάτων τους. Όλα τα επενδυμένα κεφάλαια και οι τίτλοι βρίσκονται προς φύλαξη στο θεματοφύλακα, παρακολουθούνται σε ξεχωριστή μερίδα και τηρούνται ανά πελάτη στα σχετικά βιβλία της Εταιρίας. Επιπλέον, η Εταιρία μας συμμετέχει σε σύστημα αποζημίωσης επενδυτών μέσω του “Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών”, είναι μέλος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς..

3.
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η αξιοπιστία και ο συνεχής διάλογος είναι βασικοί συντελεστές για μια επιτυχημένη και μακροχρόνια συνεργασία με τους πελάτες μας. Η Εταιρία μας, μέσω της υπηρεσίας του Account Manager,  προσφέρει στους πελάτες επενδυτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου μέσω της διαρκούς ενημέρωσής τους για τις εξελίξεις και τις προοπτικές των κεφαλαιαγορών / χρηματαγορών του εξωτερικού και εσωτερικού,  της άμεσης εξυπηρέτησής τους και της προσαρμογής των αναγκών τους στα νέα δεδομένα της αγοράς.

Το Δίκτυο Εξυπηρέτησης

Οι πελάτες μας για την εξύηπρέτησή τους μπορούν να απευθυνθούν:

Στα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Λεωφ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, τηλέφωνο 210 -6124914, fax 210 -6800985

Σε οποιοδήποτε από τα 62 καταστήματα της Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. πανελλαδικά

Στο δίκτυο των 5.730 συνεργατών μας πανελλαδικά