Πιστοποιημένα Πρόσωπα

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση υπ’αριθμ. 11/720/16.07.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορείτε να δείτε τους σχετικούς πίνακες των πιστοποιημένων προσώπων της Εταιρίας και του Δικτύου Πωλήσεων.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies