ΝΕΑ

Ανακοινώσεις

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ.


04/01/2021

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Ανακοίνωση ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR ότι...

περισσότερα
16/12/2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Συνεδρίασή Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 876η/7.4.2020...

περισσότερα
10/07/2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSETMANAGEMENT ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στους κ.κ. μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR»...

περισσότερα
13/04/2020

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSETMANAGEMENT ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR»...

περισσότερα

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT επικοινωνήστε μαζί μας.

Μάθετε Περισσότερα