ΝΕΑ

Ανακοινώσεις

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ.


17/07/2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. γνωστοποιεί στους κ.κ. μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»...

περισσότερα
23/06/2014

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού και Ευρωπαϊκή Πίστη European Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού...

περισσότερα
26/05/2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στους κ.κ. μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» την τροποποίηση των κανονισμών των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων...

περισσότερα
15/05/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 16/04/14 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της...

περισσότερα

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT επικοινωνήστε μαζί μας.

Μάθετε Περισσότερα