Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

Εύκολη δημιουργία χαρτοφυλακίου σε 3 απλά βήματα
Το παρακάτω ερωτηματολόγιο είναι σχεδιασμένο ώστε να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το επενδυτικό σας προφίλ! Απαντήστε σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά (1 απάντηση σε κάθε ερώτηση).

ΒΗΜΑ 1

Χρηματοοικονομική Κατάσταση

1. Πόσα άτομα εξαρτώνται οικονομικά από εσάς;

2. Ποια είναι η ηλικία σας;

3. Ποιο είναι το ύψος των ετήσιων εισοδημάτων σας;

4. Ποιο είναι το ύψος της συνολικής σας περιουσίας (συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων);

5. Ποια είναι η κύρια πηγή του εισοδήματός σας;


Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies