Δελτίο Τιμών

Παρακαλώ εισάγετε παλαιότερη ημερομηνία αποτίμισης
Ημερομηνία Αποτίμησης
08/06/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ.(%) ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) 25.045.572,72 1.922.304,35 13,03 0,49 13,42 12,90
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) 3.255.721,01 649.861,64 5,01 0,23 5,14 4,96
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (Ι2) 3.992.604,94 769.009,68 5,19 0,22 5,19 5,19
European Value Fund (R) 1.976.775,49 476.832,28 4,15 0,22 4,25 4,10
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) 703.946,8 53.410,98 13,18 0,49 13,18 13,18
Ομολογιακά
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR (R) 29.080.540,5 20.165.549,49 1,44 0,23 1,45 1,44
Domestic Income σε EUR (R) 5.662.905,44 1.864.925,81 3,04 0,31 3,07 3,04
Domestic Income σε EUR (I) 370.312,1 121.675,82 3,04 0,31 3,04 3,04
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού 2.022.355,6 524.766,05 3,85 0,45 3,93 3,85
ΤΕΑ Υπουργείου Οικονομικών Μικτό Fund Of Funds 2.571.547,82 951.542,51 2,70 0,13 2,92 2,68
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Επενδυτική Φιλοσοφία

Επαγγελματική και Υπεύθυνη Διαχείριση Κεφαλαίων

Οι διαχρονικά υψηλές αποδόσεις των υπό διαχείριση κεφαλαίων και η ποιότητα των πελατοκεντρικά σχεδιασμένων υπηρεσιών μας, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων πελατών μας και αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της αποτελεσματικότητάς μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies