ΝΕΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

17/07/2014

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. γνωστοποιεί στους κ.κ. μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» την τροποποίηση του άρθρου 9, παρ. 2, περίπτωση (α) του κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (απόφαση υπ’αριθμ. 218/15.07.2014 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων).

Η ανωτέρω τροποποίηση αφορά την αύξηση του ορίου της αμοιβής διαχείρισης που Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε 2,5%.

Ο νέος κανονισμός έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.europistiaedak.gr και είναι διαθέσιμος σε έντυπη μορφή στα γραφεία της εταιρίας μας και στο δίκτυο των καταστημάτων της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.

Η παρούσα ενημέρωση πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 5 του Ν. 4099/2012.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies