ΝΕΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 8η ΙΟΥΛΙΟΥ

07/07/2015

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 6.7.2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία παρατείνεται η ισχύς της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική Αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α’ 65/28.06.2015), παρατείνεται αντίστοιχα η από 29.6.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies