ΝΕΑ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

06/05/2014

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποφάσισε με βάση τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 45 και τις διατάξεις των άρθρων 46 έως και 54 του ν. 4099/2012, τη συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ  GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, δι’ απορροφήσεως του δεύτερου από το πρώτο, με τη σύμφωνη γνώμη του θεματοφύλακα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, “Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ”.

Με την υπ’ αριθμ. 15/1241/04.02.2014 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η ως άνω συγχώνευση. Ημερομηνία Συγχώνευσης έχει ορισθεί η 20η Ιουνίου 2014. Για να διαβάσετε το σχέδιο συγχώνευσης, πατήστε το εικονίδιο pdf στα «Συνημμένα».

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies