ΝΕΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

04/01/2021

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ανακοινώνει στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR ότι, το μέρισμα ανά μερίδιο για τη χρήση 2020 είναι 0,0852€.

Σημειώνεται ότι:

  • μέρισμα δικαιούνται μόνο οι κάτοχοι μεριδίων στις 31/12/2020
  • η τιμή του μεριδίου από τη νέα χρήση 2021 είναι μειωμένη κατά το ποσό του μερίσματος.
  • η επανεπένδυση του μερίσματος πραγματοποιήθηκε με την επίσημη καθαρή τιμή μεριδίου της 04/01/21 χωρίς καμία επιβάρυνση για τους μεριδιούχους.
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies