ΝΕΑ

AΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ

01/09/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά κατά την 727/31.8.2015 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την άρση της αναστολής εξαγορών μεριδίων ΟΣΕΚΑ του νόμου 4099/2012.
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies