ΝΕΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

21/12/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 834η/20.12.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε: 

  • Την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 24η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα ειδικής αργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4099/2012.
  • Tην έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.» προς τους μετόχους της εταιρίας «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ».
  • Tην έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
  • Tην έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «NEXANS PARTICIPATIONS S.A.» προς τους μετόχους της εταιρίας «NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
  • Tην έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ΚΑΖΑΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ». 
  • Τη χορήγηση άδειας για την ανάληψη της διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - THETIS ΜΙΚΤΟ - THETIS ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ, της εταιρίας «THETIS Α.Ε.Δ.Α.Κ»  από την εταιρεία «ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ».  
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies