ΝΕΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24/12/2015

21/12/2015

Η συνεδρίαση, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 707ης/4.3.2015 αποφάσισε την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την Πέμπτη 24/12/2015, καθώς οι ημερομηνίες αυτές αποτελούν ημέρες αργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των διατραπεζικών συναλλαγών.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies