ΝΕΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/12/2014

17/12/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η απόφαση 11/682/22.5.2014, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την Τετάρτη 24/12/2014 καθώς η ημερομηνία αυτή αποτελεί ημέρα αργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των διατραπεζικών συναλλαγών. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies