ΝΕΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/04/2015 & ΔΕΥΤΕΡΑ 06/04/2015

05/03/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνεδρίαση, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 707ης/4.3.2015 αποφάσισε την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την Παρασκευή 3/4/2015 και τη Δευτέρα 6/4/2015, καθώς οι ημερομηνίες αυτές αποτελούν ημέρες αργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies