ΝΕΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

20/12/2013

Η απόφαση 2/641/26.3.2013, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την Τρίτη 24/12/2013 καθώς η ημερομηνία αυτή αποτελεί ημέρα αργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των διατραπεζικών συναλλαγών.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies