ΝΕΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΜΑΪΟΥ 2013

30/04/2013

Η απόφαση 7/644/22.4.2013, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την Τετάρτη 1/5/2013 καθώς η ημερομηνία αυτή θα είναι ημέρα ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών και συναλλαγών στις οργανωμένες αγορές.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies