ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID - 19

26/03/2020

Σε ένα περιβάλλον όπου η Ελληνική Κοινωνία βιώνει για πρώτη φορά, αυτό που απαιτείται από όλους μας είναι η αλληλεγγύη και η ατομική υπευθυνότητα.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης της εξάπλωσης του COVID-19 προχώρησε έγκαιρα στη λήψη προληπτικών μέτρων. Σκοπός των προληπτικών μέτρων είναι τόσο η προστασία των εργαζομένων και της κοινωνίας, όσο και η απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρίας, προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες της. Μεταξύ άλλων μέτρων, η Εταιρία εφαρμόζει με επιτυχία την εξ αποστάσεως εργασία, διατηρώντας στα γραφεία της μόνο προσωπικό ασφαλείας, έως ότου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Με πρωταρχικό στόχο να συμβάλει στην εθνική προσπάθεια για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού στη χώρα μας, η Εταιρία ενθαρρύνει τους πελάτες και το δίκτυό της να χρησιμοποιούν για την επικοινωνία τους μαζί της, τους ακόλουθους τρόπους και μέσα εξυπηρέτησης:

  • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@europistiaedak.gr
  • Το τηλεφωνικό κέντρο: μπορείτε να επικοινωνείτε με εκπροσώπους της Εταιρίας στο τηλέφωνο 210-6124914 για την εξυπηρέτησή σας
  • Την ιστοσελίδα: μπορείτε να ενημερώνεστε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες καθώς και να επικοινωνείτε με την Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας της www.europistiaedak.gr

Επιλέγοντας έναν από τους ανωτέρω τρόπους και μέσα εξυπηρέτησης, η επικοινωνία σας με την Εταιρία είναι εφικτή χωρίς να απαιτείται η φυσική σας παρουσία στα γραφεία μας.

Είμαστε κοντά σας……από μακριά!

Η Εταιρία μας παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις οδηγίες των αρχών της χώρας μας με σκοπό την υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies