ΝΕΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR»

31/05/2017

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENTΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στους μεριδιούχους της την αλλαγή του Δείκτη Αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBONDΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR» από «Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt All > 1 Yr TR» σε «Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All>1 Yr Bond Index». Η ανωτέρω αλλαγή ισχύει από 01/06/2017 και πραγματοποιείται λόγω κατάργησης του προηγούμενου Δείκτη Αναφοράς από τον πάροχό του.

 

Με την ολοκλήρωση της τροποποίησης του κανονισμού του ανωτέρω Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ακολουθήσει εκ νέου ενημέρωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5, παρ.3 του Ν. 4099/2012.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies