Αποδόσεις

Σωρευτικές Αποδόσεις με ημερομηνία Αναφοράς 31/03/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έτος 3 Έτη 5 Έτη 10 Έτη
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) 16,49 109,21 60,69 184,87
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) -1,84 47,88 8,14 47,35
European Value Fund (R) 6,62 0,00 0,00 0,00
Ομολογιακά
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR (R) -7,10 -6,81 0,00 0,00
Domestic Income σε EUR (R) -6,24 -2,35 -0,79 0,00
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού -1,56 37,20 34,82 216,71
Ετήσιες Αποδόσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
  • Α/Κ Ε.Π. DOMESTIC INCOME (I) ημερομηνία έναρξης 18/02/2022
  • Α/Κ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΤΧ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ημερομηνία έναρξης 23/09/2021
  • Α/Κ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS ημερομηνία έναρξης 20/08/2021
  • Α/Κ Ε.Π. EUROPEAN VALUE FUND ημερομηνία έναρξης 27/07/2020.
  • Α/Κ Ε.Π. GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι2) ημερομηνία έναρξης 03/02/2020
  • Α/Κ Ε.Π. Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR αλλαγή κατηγορίας 15/11/2019
  • ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Επενδυτική Φιλοσοφία

Επαγγελματική και Υπεύθυνη Διαχείριση Κεφαλαίων

Οι διαχρονικά υψηλές αποδόσεις των υπό διαχείριση κεφαλαίων και η ποιότητα των πελατοκεντρικά σχεδιασμένων υπηρεσιών μας, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων πελατών μας και αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της αποτελεσματικότητάς μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies