Αποδόσεις

Σωρευτικές Αποδόσεις με ημερομηνία Αναφοράς 30/06/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έτος 3 Έτη 5 Έτη 10 Έτη
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) 55,90 130,30 103,60 199,90
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) 9,40 38,30 10,00 53,00
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (Ι2) 12,50 43,30 0,00 0,00
European Value Fund (R) 15,10 0,00 0,00 0,00
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) 56,70 0,00 0,00 0,00
Ομολογιακά
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR (R) -0,10 -9,70 0,00 0,00
Domestic Income σε EUR (R) 3,00 -7,20 1,40 0,00
Domestic Income σε EUR (I) 3,15 0,00 0,00 0,00
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού 16,73 43,90 58,06 203,44
ΤΕΑ Υπουργείου Οικονομικών Μικτό Fund Of Funds 2,56 0,00 0,00 0,00
Ετήσιες Αποδόσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
  • Α/Κ Ε.Π. DOMESTIC INCOME (I) ημερομηνία έναρξης 18/02/2022
  • Α/Κ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΤΧ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ημερομηνία έναρξης 23/09/2021
  • Α/Κ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS ημερομηνία έναρξης 20/08/2021
  • Α/Κ Ε.Π. EUROPEAN VALUE FUND ημερομηνία έναρξης 27/07/2020.
  • Α/Κ Ε.Π. GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι2) ημερομηνία έναρξης 03/02/2020
  • Α/Κ Ε.Π. Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR αλλαγή κατηγορίας 15/11/2019
  • ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Επενδυτική Φιλοσοφία

Επαγγελματική και Υπεύθυνη Διαχείριση Κεφαλαίων

Οι διαχρονικά υψηλές αποδόσεις των υπό διαχείριση κεφαλαίων και η ποιότητα των πελατοκεντρικά σχεδιασμένων υπηρεσιών μας, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων πελατών μας και αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της αποτελεσματικότητάς μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies