Ομολογιακά

Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν τουλάχιστον το 65% του καθαρού ενεργητικού τους σε ομόλογα τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές.

Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια κατηγοριοποιούνται από μεσαίο επενδυτικό κίνδυνο έως υψηλό επενδυτικό κίνδυνο και απευθύνονται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα που επιθυμούν την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων από κεφαλαιακά κέρδη και εισόδημα.

Όλα τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT επικοινωνήστε μαζί μας.

Μάθετε Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies