Μικτά

Το Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο από κρατικά ομόλογα και μετοχές εταιριών που έχουν έδρα στην Ελλάδα και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά. Το ελάχιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομόλογα είναι 10% του καθαρού ενεργητικού του, ενώ το μέγιστο ποσοστό επένδυσης δεν υπερβαίνει το 65%.

Το μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο είναι υψηλού επενδυτικού ρίσκου και απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων από υπεραξίες αλλά και από εισόδημα.

Όλα τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT επικοινωνήστε μαζί μας.

Μάθετε Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies